Питајте председника

Одборници Скупштине ГО Лазаревац у мандатном периоду 2020 - 2024. г.

Скупштину ГО Лазаревац  чини 61 одборник и то:

1. АНТОНИЈЕВИЋ МИЛАН
2. АРСЕНИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ - БАЈА
3. БЈЕЛИЧИЋ ЉУБИЦА
4. БОЖИЋ ДРАГАНА
5. БУЛАТОВИЋ ДЕЈАН
6. ВАСИЋ НЕНАД
7. ВЕЉКОВИЋ БОЈАН
8. ВЛАЈКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
9. ВУЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА
10. ГАШИЋ НАТАША
11. ДАВИДОВИЋ ДРАГАН
12. ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
13. ДИМИТРИЈЕВИЋ ЉИЉАНА
14. ЂОРЂЕВИЋ БОЈАН
15. ЂОРЂЕВИЋ ГОРАНА
16. ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
17. ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА
18. ЂУКНИЋ ЂОРЂЕ
19. ЖАРКОВИЋ ГОРАН
20. ЖИВАНОВИЋ РАДЕ
21. ЖИВКОВИЋ САЊА
22. ИВКОВИЋ МАРКО
23. ЈАКОВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
24. КОСТИЋ СВЕТЛАНА
25. КРСТОВИЋ МИЛИСАВ
26. ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ
27. ЛАЗИЋ БИЉАНА
28. ЛЕСЕНДРИЋ КАТАРИНА
29. МАЛЕТИН САЊА
30. МАРИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
31. МАРКОВИЋ КАТАРИНА
32. МАРКОВИЋ МАРИЈАНА
33. МАРТИНОВИЋ ЧЕДОМИР
34. МИЛАДИНОВИЋ ЦВЕЈИЋ ОЛИВЕРА
35. МИЛАНОВИЋ ЗОРАН
36. МИЛАНОВИЋ ОЛИВЕРА
37. МИЛИНКОВИЋ ВЕРА
38. МИЛОВАНОВИЋ СЛАЂАНА
39. МИЛОЈЕВИЋ ЈОВАН
40. МИРКОВИЋ БРАНКО
41. НЕДЕЉКОВИЋ БРАНКО
42. НЕШКОВИЋ МОМЧИЛО
43. НОВАКОВИЋ БРАНКО
44. ПАЛИБРК МАРКОВИЋ АНА
45. ПАВЛОВИЋ ЖЕЉКО
46. ПАНТЕЛИЋ САША
47. ПЕТРОВИЋ МИЛОШ
48. РАДОСАВЉЕВИЋ ВЛАДАН
49. РАДОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
50. РАЛЕВИЋ ИВАН
51. СИМИЋ ВЕЉКО
52. СИМИЋ ДРАГИША
53. СИМИЋ ПРЕДРАГ
54. СИНЂЕЛИЋ БОЈАН
55. СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА
56. СТОШИЋ ГОРДАНА
57. СТОШИЋ НИКОЛА
58. ТОДОРОВИЋ ЈАДРАНКА
59. ТОШАНИЋ МИЛИЦА
60. ТОШАНИЋ МИЛОШ
61. ШЉУКИЋ ТАМАРАПредседник Скупштине ГО Лазаревац - Бојан Синђелић
Телефон:011/8123-128 и 011/8126-500

Заменик председника Скупштине ГО Лазаревац - Жељко Павловић
Телефон:011/8123-128 и 011/8126-500

Секретар Скупштине ГО Лазаревац
- Далибор Матијашевић
Телефон:011/8123-128 и 011/8126-500

Заменик секретара Скупштине ГО Лазаревац - Душан Јевремовић
Телефон:011/6960-230 и 065/8364-345