Питајте председника

Састав Већа ГО Лазаревац

Веће градске општине Лазаревац има 11 чланова.

Председник Већа градске општине

Томислав Рикановић - председник градске општине Лазаревац.

Чланови Већа градске општине су:

Горан Ђуровић - заменик председника градске општине, који је члан Већа по функцији,

Владимир Марјановић
e-mail: vladimir.marjanovic@lazarevac.rs

Ненад Васић
e-mail: nenad.vasic@lazarevac.rs

Ненад Живојиновић
e-mail: 

Александар Димитријевић
e-mail: aleksandar.dimitrijevic@lazarevac.rs

Милош Мрдовић
e-mail: milos.mrdovic@lazarevac.rs

Зоран Живановић
e-mail: zzivanovic@lazarevac.rs

Јована Давидовац
e-mail: jovana.davidovac@lazarevac.rs

Драган Давидовић
e-mail: dragan.davidovic@lazarevac.rs

Миодраг Милићевић
e-mail: miodrag.milicevic@lazarevac.rs

Телефон: 011/8123-128

Секретар Већа

Драгица Стојковић - дипл. правник

Телефон: 011/8120-690

e-mail: dstojkovic@lazarevac.rs