Питајте председника

Састав Већа ГО Лазаревац

Веће градске општине Лазаревац има 11 чланова.

Председник Већа градске општине

Бојан Стевић - председник градске општине Лазаревац.

Чланови Већа градске општине су:

Томислав Рикановић - заменик председника градске општине, који је члан Већа по функцији,

Јована Давидовац - дипломирани економиста из Лазаревца

Ненад Бачанац - професор физичке културе из Лазаревца

Саша Радовановић - дипломирани менаџер из Лазаревца

Зоран Живановић - машински техничар из Лазаревца

Никола Маринковић - дипломирани социолог из Лазаревца

Ненад Живојиновић - приватни предузетник из Лазаревца

Раде Мирковић - професор разредне наставе из Рудоваца

Никола Благојевић - машински техничар из Лазаревца

Ненад Пауновић - дипл. машински инжењер из Великих Црљена

Телефон: 011/8123-128

Секретар Већа

Драгица Стојковић - дипл. правник

Телефон: 011/8120-690

e-mail: dstojkovic@lazarevac.rs