Питајте председника

Документи

 

Статут градске општине Лазаревац (.pdf) „Службени лист града Београда”, број 43/2008

Одлука о промени Статута градске општине Лазаревац (.pdf) „Службени лист града Београда”, број 88/2019

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и заштити узбуњивача

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује (.pdf)

Кодекс понашања службеника и намештеника градске општине Лазаревац (.pdf)

Подаци на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у Управи ГО Лзаревац (.pdf)

Списак запослених у Управи ГО Лазаревац овлашћених за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења, вођење управног поступка, одлучивање и потписивање у управним стварима

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Лазаревац

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Градске општине Лазаревац