Питајте председника

Јединствено управно место

 

Карађорђева 42
11550 Лазаревац
Телефон: 812 38 62

Шалтери        Послови

1                      Послови пружања информација
2                      Оператер писарнице
3                      Потврде о животу, издавање уверења о приходу по члану домаћинства
4                      Преглед, контрола и техничка обрада документације за изградњу објеката; Обједињена процедура
5                      Послови из комуналне области
6                      Инфо центар Лазаревац

 

Oзакоњење објеката

  1. Водич за озакоњење објеката у пдф формату
  2. Предлог зона за попис незаконито изграђених објеката у пдф формату
  3. Списак издатих решења о озакоњењу за 2019. годину
  4. Списак издатих решења о озакоњењу за 2020. годину