Питајте председника

Кабинет Председника ГО Лазаревац

Кабинет председника градске општине обавља саветодавне и организационе  послове везане за остваривање надлежности и овлашћења председника градске општине  и заменика председника градске општине; иницира израду стручних аката за остваривање надлежности председника градске општине и заменика председника градске општине и координира активности на њиховој реализацији; покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој градске општине из надлежности помоћника председника; пружа континуирану подршку (организациону, медијаторску, едукативну, експертску, техничку и информативну) у изради и имплементацији стратешких докумената. Кабинет председника градске општине обавља организационе и координационе послове у вези са остваривањем сарадње председника градске општине са државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; припрема подсетнике и друге материјале од значаја за учешће председника и заменика председника на састанцима, конференцијама, округлим столовима и другим скуповима, као и материјал за разговоре са страним делегацијама и гостима из иностранства; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза председника општине и обавља друге послове по налогу Председника градске општине.