Питајте председника

Органи градске општине Лазаревац

Председник ГО Лазаревац
Томислав Рикановић
тел. 011 8123-191
e-mail: predsednik@lazarevac.rs

Заменик председника ГО Лазаревац
Горан Ђуровић
тел. 011 8121-503
e-mail: goran.djurovic@lazarevac.rs

Председник Скупштине ГО Лазаревац
Бојан Синђелић
тел. 011 8123-128
e-mail: predsednik.skupstine@lazarevac.rs

Заменик председника Скупштине ГО Лазаревац
Радиша Синђелић
тел. 011 8123-128
e-mail: radisa.sindjelic@lazarevac.rs

Веће ГО Лазаревац
Владимир Марјановић - члан Већа ГО
e-mail: vladimir.marjanovic@lazarevac.rs

Ненад Васић - члан Већа ГО
e-mail: nenad.vasic@lazarevac.rs

Ненад Живојиновић - члан Већа ГО
e-mail:

Александар Димитријевић - члан Већа ГО
e-mail: aleksandar.dimitrijevic@lazarevac.rs

Милош Мрдовић - члан Већа ГО
e-mail: milos.mrdovic@lazarevac.rs

Зоран Живановић - члан Већа ГО
e-mail: zzivanovic@lazarevac.rs

Јована Давидовац - члан Већа ГО
e-mail: jovana.davidovac@lazarevac.rs

Драган Давидовић - члан Већа ГО
e-mail: dragan.davidovic@lazarevac.rs

Миодраг Милићевић - члан Већа ГО
e-mail: miodrag.milicevic@lazarevac.rs

тел. 011 8126-500

Начелник Управе ГО Лазаревац
Гордана Недељковић
тел. 011 8123-128
e-mail: gnedeljkovic@lazarevac.rs

Заменик начелника Управе ГО Лазаревац

тел.
e-mail:

Cекретар Скупштине ГО Лазаревац
Далибор Матијашевић, дипл.правник
тел. 011/8123-128
email: dmatijasevic@lazarevac.rs

Заменик секретара Скупштине ГО Лазаревац
Иван Ралевић
тел. 011/8123-128
e-mail: ivan.ralevic@lazarevac.rs

Лице за заштиту података о личности
Јулијана Недељковић, дипл.правник
тел. 062 480-446
e-mail: lzzpol@lazarevac.rs