Питајте председника

Привреда

Угаљ је у лазаревачком крају откривен још 1875. године. У последњој деценији XIX столећа почела је његова јамска експлоатација која траје све до 1974. године, а од 1936. угаљ се користи за рад електране у Вреоцима која електричном енергијом снабдева Београд и Крагујевац. Међутим, колубарско „црно злато“ тек средином XX века постаје основни чинилац живота и развоја овог краја, а Рударски басен „Колубара“ алфа и омега садашњости и будућности. Укупна запосленост, остварени друштвени производ и доходак, претежан део привређивања и све друштвене делатности у најтешњој су вези са Басеном у позитивном али и у оном другом смислу.

Радови на отварању првог површинског копа капацитета од око пола милиона тона годишње - почели су 1950. године и од тог тренутка производња се непрестано увећава при чему се граде и пратећи објекти за побољшавање квалитета ископаног лигнита. Сушара, отворена 1956, била је у тадашњој Југославији први објекат те врсте.

У делатностима индустрије и рударства, данас је на територији општине око 150 предузећа и правних лица. Уз њих, послује и око 390 приватних радњи усмерених на вађење руда и камена и прерађивачку индустрију.

У структури индустрије изразита је превага енергетско- сировинског сектора.
Заступљени су:
• производња и прерада угља;
• производња електричне енергије;
• производња неметала која у укупној индустријској запослености учествује са 67,2 одсто;
• металопрерађивачка делатност;
• машиноградња;
• гумарска индустрија;
• производња грађевинских материјала;
• прехрамбена индустрија;

У делатностима малих и средњих приватних предузећа најчешће су присутне услуге, пратеће произвођачке делатности, разне врсте заната и трговина.