Питајте председника

Здравство

Здравствена делатност у Лазаревцу отпочиње 1882. године оснивањем Здравствене задруге.
Године 1932. изграђена је болничка зграда уз донацију Краља Александра и Краљице Марије који су уложили 50.000 динара у сребру и Томе и Илинке Пауновић из Шопића, који су поклонили 10 ари плаца за изградњу објекта.

Те године Здравствена задруга је преименована у Здравствену задругу са болницом а 1945. године у Здравствену станицу. Дом народног здравља основан је 23.04.1953. године и то решењем Народног одбора Колубарског среза.
Три године касније Дом народног здравља се трансформише у засебне здравствене станице у Великим Црљенима, Рудовцима, Вреоцима, Јунковцу, Степојевцу и Дудовици и Здравствени центар, Антитуберкулозни диспанзер и Породилиште у Лазаревцу.

Године 1963. врши се поновна реинтеграција свих дотадашњих пунктова и формира Дом здравља који се задржао до нашег времена. Потпуни назив Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић" добија у јесен 1972. у част преминулог лекара који је својим радом и пожртвовањем задужио грађане Лазаревца.

Године 1965. године отворен је за то време веома модеран здравствени објекат, у којем су многе службе Дома здравља биле стациониране све до 1984. године, када су житељи Лазаревца добили велелепну зграду која је сад централни објекат Дома здравља “Др Дјордје Ковачевић” у Лазаревцу.

Дом здравља ,,Др Ђорђе Ковачевић” пружа примарну здравствену заштиту становништву на територији општине Лазаревац као и осталим лицима који су системом здравственог осигурања везани за општину Лазаревац.

У Лазаревцу се налази и Специјална болница за ендемску нефропатију основана 28. фебруара 1972. године. Болница обавља ванболничку и стационарну здравствену делатност у области ендемске нефропатије, бубрежних и других интернистичких болести, а специјализована је за пружање превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из бројних области здравствене заштите. Медицинску заштиту подупиру и институције социјалног старања - Центар за социјални рад, огранак београдског Геронтолошког центра за дневни боравак и клуб за старије особе у Лазаревцу, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, удружење грађана „МНРО“ које пружа помоћ ментално хендикепираним лицима, невладина организација „Хипократ“ за помоћ инвалидима.