Питајте председника

Становништво

Према попису извршеном 2002. године, густина насељености у лазаревачкој општини знатно је изнад просечне у Србији. У централним деловима Србије на квадратном километру у просеку живи 97 становника, а у Лазаревцу и околини – 153. На територији општине, у преко 18 хиљада домаћинстава и близу осам хиљада сеоских газдинстава, данас је око 60 хиљада становника од којих скоро половина у граду Лазаревцу.

Ширење површинских копова и све већа експлоатација угља, али и непосредна близина Београда, узрок су изражених демографских померања. На то најдиректније утиче чињеница да се готово трећина насеља налазе у експлоатационом подручју а то су: Пркосава, Рудовци, Мали и Велики Црљени, Барошевац, Зеоке, Медошевац, Вреоци и Цветовац. Број становника у појединим насељима драстично се смањује а нека од њих се и потпуно исељавају. С друге стране, до наглог прилива долази у граду Лазаревцу, Великим Црљенима, Степојевцу, како становништва са општинске територије тако и људи из других делова Србије а и изван ње, које привлаче економске предности Лазаревца и околине. Истовремено су, међутим, изражене и селидбе у суседне општине.

Пописима становништва, поред осталог, регистровано је:

• У деценији од 1971. до 1981. године број становника у општини повећао се за 5.393, то јест са 45.675 на 51.068, при чему највише у самом граду Лазаревцу. У следећој деценији број житеља повећао се за близу осам хиљада, а између 1991. и 2002. године за само 663 па их је тада било - 58.511;

• У 18 од 28 сеоских насеља, број житеља се смањује, док се у читавој општини повећава у само 13 насеља;

• Значајно је што се повећава проценат радно активног становништва, а смањује учешће пољопривредника и издржаваних лица. Млађих од 15 година је 17,2 одсто; од 15 до 24 – 14,6 одсто; од 25 до 44 године 27,5, од 45 до 59 година – 20,5 и старијих од 60 година – 20,2 одсто.

• Становници лазаревачке општине постајали су грађани из свих делова некадашње Југославије. Тако је, пописом из 1991, утврђено да је из Босне и Херцеговине стигло 1.635, из Хрватске -274, Македоније – 154, Црне Горе – 426, а из Словевеније – 58 лица. Из централне Србије стигла је 21.590 данашњих житеља Лазаревца и околине, од којих 5.244 из суседних општина; са Косова и Метохије – 1.801, а из Војводине – 586.

• Истовремено се у непосредно суседство преселило око осам хиљада некадашњих Лазаревчана: у Београд - 4.901, Аранђеловац – 1.041, Барајево 340, Обреновац – 591, Лајковац – 605, Љиг – 323.