Питајте председника

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023. - ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ26.01.2023. - План јавних набавки 2023. године - Управа ГО Лазаревац

03.02.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

06.02.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

27.03.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

28.03.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

07.04.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

18.04.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

28.04.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

01.06.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

07.07.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

13.07.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

18.07.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

31.07.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

08.08.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

11.09.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

03.10.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

06.10.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

12.10.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

25.10.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац

14.12.2023. - Измена и допуна Плана јавних набавки - Управа ГО Лазаревац