Питајте председника

Општински информатори о раду

        Информатори о раду органа Градске општине Лазаревац су сачињени у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и  Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Сл. гласник РС“, бр.10/22).

       

        Информатори о раду органа Градске општине Лазаревац налазе се на следећим линковима:

 

        Информатор о раду Скупштине градске општине Лазаревац

        Информатор о раду Председника градске општине Лазаревац

        Информатор о раду Већа градске општине Лазаревац

        Информатор о раду Управе градске општине Лазаревац

 

Контакт подаци овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја су:

Драгица Васовић Стојковић,

Градска општина Лазаревац

Карађорђева бр.42

11550 Лазаревац

Канцеларија број 40 (други спрат)

Телефон: 011/8120-211

е-mail: dstojkovic@lazarevac.rs

АРХИВА