Питајте председника

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији ГО Лазаревац01.06.2022. - Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22

01.06.2022. - Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа ЈП1/22

01.06.2022. - Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Лазаревац

01.06.2022. - Прилог 1 - Пријавни формулар

01.06.2022. - Прилог 2 - Изјава

01.06.2022. - Прилог 3 - Образац 1 изјаве

01.06.2022. - Прилог 3 - Образац 2 изјаве

01.06.2022. - Прилог 4 - Критеријуми и начини бодовања за оцену пријаве

15.06.2022. - Одлука Већа градске општине Лазаревац

15.06.2022. - Одлука о продужењу рока за подношење пријава

28.06.2022. - Прелиминарна листа директних корисника

08.07.2022. - Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације