Питајте председника

Потврђени урбанистички пројекти

1. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Араповац", општина Лазаревац, кп.бр.635/1 и 655/1 КО Араповац

Урбанистички пројекат изградње резервоара "Араповац" на к.п.бр. 635/1 и 655/1 К.О. Араповац

 

2. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Брајковац" на ГП1 која се формира од дела кп.бр.1699/1 КО Брајковац

Урбанистички пројекат за изградњу резервоара „Брајковац“ на ГП1 која се формира од дела кп.бр.1699/1 КО Брајковац

 

3. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Чибутковица" на ГП1 која се формира од дела кп.бр.1474/1 КО Чибутковица

Урбанистички пројекат за изградњу резервоара „Чибутковица“ на ГП1 која се формира од дела 1474/1 КО Чибутковица

 

4. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Дудовица" на ГП1 која се формира од дела кп.бр.2654/3 и 2654/1 КО Чибутковица и ГП2 од дела кп.бр.2654/1 КО Чибутковица

Урбанистички пројекат за изградњу резервоара „Дудовица“ на ГП1 која се формира од делова катастарских парцела бр. 2645/3 и 2645/1 КО Чибутковица и ГП2 од дела парцеле 2645/1 КО Чибутковица

 

5. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу објекта "Полицијске станице" на кп.бр.1113/1 КО Лазаревац

Урбанистички пројекат за изградњу објекта "Полицијске станице" на к.п.бр. 1113/1 К.О. Лазаревац

 

6. Потврда за Урбанистички пројекат за јавне намене на локацији Кусадак у Лазаревцу

Урбанистички пројекат за јавне намене на локацији Кусадак у Лазаревцу

 

7. Потврда за Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу фискултурне сале у комплексу Техничке школе „Колубара” на кат. пацели бр. 1017/1 КО Лазаревац

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу фискултурне сале у комплексу Техничке школе „Колубара” на кат. пацели бр. 1017/1 КО Лазаревац са верификацијом урбанистичких параметара

 

8. Потврда за Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу зграде за краткотрајни боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 КО Петка

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу зграде за краткотрајни боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 КО Петка, у Петки/Лазаревац

 

9. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечје установе на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 141/2 и 141/3 КО Степојевац

Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечје установе на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 141/2 и 141/3 КО Степојевац