Питајте председника

Потврђени урбанистички пројекти

1. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Араповац", општина Лазаревац, кп.бр.635/1 и 655/1 КО Араповац

Урбанистички пројекат изградње резервоара "Араповац" на к.п.бр. 635/1 и 655/1 К.О. Араповац

 

2. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Брајковац" на ГП1 која се формира од дела кп.бр.1699/1 КО Брајковац

Урбанистички пројекат за изградњу резервоара „Брајковац“ на ГП1 која се формира од дела кп.бр.1699/1 КО Брајковац

 

3. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Чибутковица" на ГП1 која се формира од дела кп.бр.1474/1 КО Чибутковица

Урбанистички пројекат за изградњу резервоара „Чибутковица“ на ГП1 која се формира од дела 1474/1 КО Чибутковица

 

4. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу резервоара "Дудовица" на ГП1 која се формира од дела кп.бр.2654/3 и 2654/1 КО Чибутковица и ГП2 од дела кп.бр.2654/1 КО Чибутковица

Урбанистички пројекат за изградњу резервоара „Дудовица“ на ГП1 која се формира од делова катастарских парцела бр. 2645/3 и 2645/1 КО Чибутковица и ГП2 од дела парцеле 2645/1 КО Чибутковица

 

5. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу објекта "Полицијске станице" на кп.бр.1113/1 КО Лазаревац

Урбанистички пројекат за изградњу објекта "Полицијске станице" на к.п.бр. 1113/1 К.О. Лазаревац

 

6. Потврда за Урбанистички пројекат за јавне намене на локацији Кусадак у Лазаревцу

Урбанистички пројекат за јавне намене на локацији Кусадак у Лазаревцу

 

7. Потврда за Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу фискултурне сале у комплексу Техничке школе „Колубара” на кат. пацели бр. 1017/1 КО Лазаревац

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу фискултурне сале у комплексу Техничке школе „Колубара” на кат. пацели бр. 1017/1 КО Лазаревац са верификацијом урбанистичких параметара

 

8. Потврда за Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу зграде за краткотрајни боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 КО Петка

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу зграде за краткотрајни боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 КО Петка, у Петки/Лазаревац

 

9. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечје установе на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 141/2 и 141/3 КО Степојевац

Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечје установе на ГП1 која се формира од кат. парцела бр. 141/2 и 141/3 КО Степојевац

 

10. Потврда за Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу Етно домаћинства „Наша прича” у Брајковцу на кат. парцелама 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу Етно домаћинства „Наша прича” у Брајковцу на кат. парцелама 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац

 

11. Потврда за Урбанистички пројекат за изградњу Бустер станице „Миросаљци” ГО Лазаревац на кат. парцели бр. 853 КО Миросаљци

Урбанистички пројекат за изградњу Бустер станице „Миросаљци” ГО Лазаревац на кат. парцели бр. 853 КО Миросаљци

 

12. Потврда за Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду локације за изградњу угоститељских објеката, ресторан Су+П и куће за госте Су+П на кат. парцели бр. 514/3 К.О. Лукавица

Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду локације за изградњу угоститељских објеката, ресторан Су+П и куће за госте Су+П на кат. парцели бр. 514/3 К.О. Лукавица