Питајте председника

Поплаве 2023

ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВЕ

Пријава штете услед поплаве 16.06.2023. године у деловима насељених места Рудовци, Мали Црљени, Барошевац, Медошевац, Вреоци, Велики Црљени, Соколово, Јунковац и Миросаљци може се поднети Управи градске општине Лазаревац преко писарнице Управе ГО Лазаревац или преко месних канцеларија Рудовци, Барошевац, Велики Црљени, Јунковац и Миросаљци.

Образац пријаве може се преузети у писарници Управе ГО Лазаревац, у наведеним месним канцеларијама или на линку испод текста.

Образац - Пријава штете од поплава 2023. године