Питајте председника

Вести
21 септембар 2022

Обавештење о квару на пружним прелазима

Обавештавају се сви учесници у саобраћају да следећи пружни прелази на територији ГО Лазаревац због квара неће бити у функцији и да је у складу са наведеним потребно обратити посебну пажњу приликом преласка преко пружних прелаза и то:

- PB F-3 у км 27+709 (у Лесковцу)
- РБ F-4 у км 28+547 ( у Степојевцу)
- РБ F-5 у км 29+951 (у Степојевцу)

Наведени пружни прелази се налазе између железничких станица Лесковац и Степојевац. Саобраћајна сигнализација која се налази у непосредној близини пружних прелаза биће прекривена док се квар на пружним прелазима не отклони.

ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ