Питајте председника

Увид у кретање предмета

Табела 1

Р.бр. Име и Презиме / Назив Предмет / Датум објављивања Број предмета
1 Јово Илић грађевинска дозвола 351-52/2015
2 Мирослав Ђурђевић локацијски услови 350-66/2015
3 Милорад Симић грађевинска дозвола 351-64/2015
4 Дирекција за грађ. земљиште Бгд. локацијски услови 350-76/2015
5 ЈКП Београдски водовод и канализација Београд локацијски услови 350-83/2015
6 ЈКП Београдски водовод и канализација Београд локацијски услови 350-84/2015
7 Милорад Ђукетић локацијски услови 350-91/2015
8 Милутин Смиљковић локацијски услови 350-103/2015
9 Иван Станковић локацијски услови 351-67/2015
10 Јово Илић грађевинска дозвола 351-71/2015
11 Верица Илић пријава почетка грађења 351-75/2015
12 Слободан Милојевић локацијски услови 350-93/2015
13 Колубара Грађевинар потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља 351-70/2015
14 Зоран Николић локацијски услови 350-112/2015
15 Горан Станковић локацијски услови 350-113/2015
16 Драган Јевтић захтев за измену грађевинске дозволе 351-69/2015
17 Ана Ивановић грађевинска дозвола 351-77/2015
18 Звездан Стевановић локацијски услови 350-116/2015
19 Драган Митровић локацијски услови 350-111/2015
350-111-1-2015
20 ЈП Топлификација локацијски услови 350-101/2015
21 Иван Зарић локацијски услови 350-85/2015
22 Живорад Дамњановић локацијски услови 350-88/2015
23 Славко Ракић потврда о пријави почетка грађења 351-89/2015
24 Основни суд у Лазаревцу локацијски услови 28.04.2015. 350-104/2015
25 Милорад Симић локацијски услови 28.04.2015. 350-126/2015
26 МЗ Чибутковица локацијски услови 04.05.2015. 350-130/2015
27 Драган Радосављевић локацијски услови 04.05.2015. 350-132/2015
28 Градска општина Лазаревац локацијски услови 04.05.2015. 350-142/2015
29 Јова Илић грађевинска дозвола 06.05.2015. 351-93/2015
30 Мирослав Ђурђевић грађевинска дозвола 08.05.2015. 351-78/2015
31 Зоран Николић локацијски услови 11.05.2015. 350-156/2015
32 Иван Станковић грађевинска дозвола 15.05.2015. 351-83/2015
31 Зоран Николић локацијски услови 11.05.2015. 350-156/2015
32 Иван Станковић грађевинска дозвола 15.05.2015. 350-83/2015
33 Милорад Ђукетић локацијски услови 15.05.2015. 350-91/2015
34 Александар Павловић локацијски услови 15.05.2015. 350-117/2015
35 Драган Митровић локацијски услови 15.05.2015. 350-138/2015
36 Драган Митровић локацијски услови 15.05.2015. 350-137/2015
37 Бојан Васић локацијски услови 19.05.2015. 350-81/2015
38 Александар Антонијевић грађевинска дозвола 19.05.2015. 350-100/2015
39 Рајко Ћосић грађевинска дозвола 19.05.2015. 351-104/2015
40 Драган Вићентијевић грађевинска дозвола 20.05.2015. 351-85/2015
41 ГО Лазаревац грађевинска дозвола 21.05.2015. 351-103/2015
42 Драган Радосављевић локацијски услови 22.05.2015. 350-176/2015
43 Драгица Гавриловић локацијски услови 25.05.2015. 350-187/2015
44 Вера Мрдовић решење по члану 145. 26.05.2015. 351-120/2015
45 Милован Јеремић локацијски услови 01.06.2015. 350-160/2015
46 Радојко Дишић локацијски услови 01.06.2015. 350-152/2015
47 Гвозден Мостић локацијски услови 21.05.2015. 350-192/2015
48 Ана Ивановић употребна 02.06.2015. 351-125/2015
49 Перица Терзић грађ. дозвола 03.06.2015. 351-124/2015
50 Милорад Симић локацијски услови 03.06.2015. 350-163/2015
51 Радиша Јеремић локацијски услови 04.06.2015. 350-149/2015
52 Дејан Трајковић грађ. дозвола 10.06.2015. 351-145/2015
53 Црквена општина Петка грађ. дозвола 10.06.2015. 351-98/2015
54 Драган Митровић грађ. дозвола 09.06.2015. 351-140/2015
55 Драган Митровић грађ. дозвола 09.06.2015. 351-139/2015
56 Драган Радосављевић грађ. дозвола 09.06.2015. 351-138/2015
57 Светлана Павловић решење 09.06.2015. 351-137/2015
58 Милош Ускоковић грађ. дозвола 09.06.2015. 351-135/2015
59 Саша Нешић грађ. дозвола 09.06.2015. 351-106/2015
60 Дејан Трајковић упот. дозвола 10.06.2015. 351-145/2015
61 Драга Морача пријава радова 10.06.2015. 351-142/2015
62 Перица Терзић грађ. дозвола 11.06.2015. 351-144/2015
63 Дубравка Стаменић грађ. дозвола 12.06.2015. 351-28/2015
64 Слободан Пауновић лок. услови 12.06.2015. 350-148/2015
65 Милован Јеремић грађ. дозвола 16.06.2015. 351-149/2015
66 ЈП Топлификација грађ. дозвола 05.06.2015. 351-134/2015
67 Гвозден Мостић грађ. дозвола 17.06.2015. 351-148/2015
68 Министарство правде РС грађ. дозвола 18.06.2015. 351-133/2015
69 Слађана Живковић Рељић лок. услови 22.06.2015. 350-153/2015
70 Драгица Гавриловић лок. услови 22.06.2015. 350-211/2015
71 Томислав Арсић употребна закључак 29.06.2015. 351-163/2015
72 Жељко Терзић лок. услови 29.06.2015. 350-194/2015
73 Велимир Мандић употребна закључак 30.06.2015. 351-165/2015
74 Славиша Павловић и Војислав Јовановић решење 17.06.2015. 351-150/2015
75 Сретен Терзић лок. услови 19.06.2015. 350-162/2015
76 Милован Лазаревић лок. услови 06.07.2015. 350-167/2015
77 Rental Property лок. услови 23.06.2015 350-178/2015
78 Зоран Николић лок. услови 08.07.2015. 350-214/2015
79 МЗ Чибутковица лок. услови 10.07.2015. 350-219/2015
80 Станоје Гошњић лок. услови 30.06.2015. 350-225/2015
81 Славко Новаковић лок. услови 03.07.2015. 350-248/2015
82 Живорад Самњановић грађ.дозвола 30.06.2015. 351-105/2015
83 Звездан Стевановић лок. услови 22.06.2015. 351-132/2015
84 Боривоје и Живан Ђурђевић решење 22.06.2015. 351-141/2015
85 Радојка Дишић грађ.дозвола 17.07.2015. 351-147/2015
86 ЈКП БГ Водовод лок. услови 04.07.2015. 351-145/2015
87 Милорад Ђукетић грађ.дозвола 10.07.2015. 351-154/2015
88 Славиша Павловић и Војислав Јовановић закључак 02.07.2015. 351-167/2015
89 Славиша Павловић и Војислав Јовановић решење 15.07.2015. 351-161/2015
90 Драган Радосављевић грађ.дозвола 08.07.2015. 351-164/2015
91 Драгослав Лукић грађ.дозвола 08.07.2015. 351-166/2015
92 Милован Јеремић грађ.дозвола 08.07.2015. 351-170/2015
93 Милош Ускоковић грађ.дозвола 06.07.2015. 351-171/2015
94 ГО Лазаревац грађ.дозвола 14.07.2015. 351-172/2015
95 Го Лазаревац грађ.дозвола 14.07.2015. 351-173/2015
96 ГО Лазаревац грађ.дозвола 14.07.2015. 351-174/2015
97 ГО Лазаревац грађ.дозвола 14.07.2015. 351-175/2015
98 Милорад Ђукнић закључак 08.07.2015. 351-176/2015
99 Скупштина станара Орашачка чл. 175 07.07.2015. 351-179/2015
100 Милош Петровић упот.дозвола 14.07.2015. 351-182/2015
101 Рибарски сан грађ.дозвола 22.07.2015. 351-188/2015
102 Милорад Ђукнић грађ.дозвола 20.07.2015. 351-189/2015
103 Јанко Томић изв.радова 15.07.2015. 351-190/2015
104 Слађана Живковић Рељић грађ.дозвола 23.07.2015. 351-193/2015
105 Скупштина станара Орашачка решење 24.07.2015. 351-195/2015
106 Слободан Милојевић грађ.дозвола 01.07.2015. 351-91/2015
107 Драган Јовановић лок.услови 16.07.2015. 350-201/2015
108 Бојан Марић лок.услови 21.07.2015. 350-240/2015
109 Горан и Мирослав Станковић лок.услови 23.07.2015. 350-252/2015
110 Милутин Смиљковић лок.услови 22.07.2015. 350-253/2015
111 Милорад Симић грађ.дозвола 21.07.2015. 351-153/2015
112 Слободанка Јевтић решење 27.07.2015. 351-196/2015
113 Александар Павловић грађ.дозвола 30.07.2015. 351-159/2015
114 Драгица Гавриловић закључак 03.08.2015. 351-205/2015
115 Милош Петровић упот.дозвола 03.08.2015. 351-208/2015
116 Слободанка Гавриловић лок.услови 04.08.2015. 350-296/2015
117 Милош Ускоковић грађ.дозвола 06.08.2015. 351-197/2015
118 Бранко Ђукић закључак 07.08.2015. 350-308/2015
119 Милан Јанковић лок.услови 22.06.2015. 350-159/2015
120 Илија Радановић закључак 14.08.2015. 350-314/2015
121 Зоран Пипер грађ.дозвола 21.08.2015. 351-203/2015
122 Гвозден Мостић грађ.дозвола 20.08.2015. 351-202/2015
123 ЈПКП Лазаревац закључак 19.08.2015. 350-324/2015
124 ЈПКП Лазаревац закључак 17.08.2015. 350-315/2015
125 Радиша Јеремић грађ.дозвола 26.08.2015. 351-211/2015
126 Зорица Михаиловић лок.услови 27.08.2015. 350-294/2015
127 Данијела Триплолт лок.услови 27.08.2015. 350-307/2015
128 Миленко, Мина и Јелена Спасић измена реш. 28.08.2015. 351-232/2015
129 Горан Ајдачић лок.услови 28.08.2015. 350-290/2015
130 Драгица Гавриловић грађ.дозвола 31.08.2015. 351-226/2015
131 ЈП Топлификација закључак 31.08.2015. 350-341/2015
132 Јефта Николић закључак 02.09.2015. 350-348/2015
133 Лепојка Вукић лок.услови 07.09.2015. 350-304/2015
134 Ненад Вучић лок.услови 28.08.2015. 350-287/2015
135 Влада Мишић лок.услови 02.09.2015. 350-346/2015
136 Мирослав и Горан Станковић грађ,дозвола 31.08.2015. 351-230/2015
137 Војислав Јовановић лок.услови 08.09.2015. 350-337/2015
138 ЈП Дирекција Лазаревац лок.услови 09.09.2015. 350-356/2015
139 ЈП Топлификација Лазаревац лок.услови 09.09.2015. 350-363/2015
140 Славко Новаковић лок.услови 03.08.2015. 350-288/2015
141 ЈП Топлификација Лазаревац грађ,дозвола 15.09.2015. 351-242/2015
142 Синиша Госпавић грађ,дозвола 15.09.2015. 351-229/2015
143 Дом здравља Лазаревац лок.услови 15.09.2015. 350-336/2015
144 ЈКПВБ и Канализација Београд лок.услови 15.07.2015. 350-145/2015
145 ЈКПВБ и Канализација Београд допуна лок.усл. 25.09.2015. 350-145/2015
146 Драган Вићентијевић грађ. дозвола 18.09.2015. 351-224/2015
147 Славица Сарић закључак 23.09.2015. 351-259/2015
148 Горан Митровић лок.услови 24.08.2015. 350-329/2015
149 Славко Новаковић грађ.дозвола 25.09.2015. 351-246/2015
150 ЈКП Београд лок.услови 25.09.2015. 350-251/2015
151 Горан и Мирослав Станковић грађ.дозвола 25.09.2015. 351-250/2015
152 Радојко Дишић грађ.дозвола 22.09.2015. 351-244/2015
153 Горан Ајдачић грађ.дозвола 24.09.2015. 351-249/2015
154 Зоран Поповић грађ.дозвола 01.10.2015. 351-213/2015
155 Горан Митровић лок.услови 07.09.2015. 350-354/2015
156 Драган Јовановић грађ.дозвола 30.09.2015. 351-241/2015
157 Владан Госпавић уп.дозвола 13.10.2015. 351-270/2015
158 Никола Вукић грађ.дозвола 28.09.2015. 351-247/2015
159 Милутин Смиљковић грађ.дозвола 28.09.2015. 351-255/2015
160 Драгутин Арсенијевић изм.решења 01.10.2015. 351-233/2015
161 Владимир Лекић лок.услови 18.09.2015. 350-327/2015
162 ЈПКП Лазаревац грађ.дозвола 28.09.2015. 351-258/2015
163 Зоран Николић грађ.дозвола 01.10.2015. 351-262/2015
164 Милица Петровић упот.дозвола 19.10.2015. 351-286/2015
165 ЈП Дирекција Лазаревац чл.145 закључак 15.10.2015. 351-275/2015
166 ЈП Дирекција Лазаревац чл.145 закључак 15.10.2015. 351-276/2015
167 Јефта Николић лок.услови 15.10.2015. 350-367/2015
168 Синиша Госпавић грађ.дозвола 16.10.2015. 351-272/2015
169 Слободан Пауновић лок.услови 12.10.2015. 350-385/2015
170 Владан Игњатовић лок.услови 15.10.2015. 350-362/2015
171 Магдалена Михаиловић закључак 15.10.2015. 351-283/2015
172 Драган Спасојевић лок.услови 19.10.2015. 350-394/2015
173 Милан МАрковић лок.услови 23.10.2015. 350-424/2015
174 Војислав Николић, Марија Бранковић и Радојица Марковић чл.145 закључак 19.10.2015. 351-284/2015
175 Верица Илић закључак упот.дозв. 21.10.2015. 351-291/2015
176 Зоран Николић закључак грађ.дозв. 23.10.2015. 351-292/2015
177 Милутин Смиљковић закључак грађ.дозв. 21.10.2015. 351-293/2015
178 Радосав Чворовић закључак чл.145. 30.10.2015. 351-294/2015
179 Горан Митровић лок.услови 28.10.2015. 350-390/2015
180 ЈПКП Лазаревац закључак лок.усл. 28.10.2015. 350-422/2015
181 Цомтакт лок.услови 16.10.2015. 350-350/2015
182 Војислав Јовановић и Славиша Павловић решење чл.145 28.10.2015. 351-289/2015
183 Златибор градња лок. услови 29.10.2015. 351-128/2015
184 ЈКП БГ водовод и канализација грађ.дозвола 05.11.2015. 351-305/2015
185 Владе Мишић решење о изв.радова 05.11.2015. 351-308/2015
186 ЈП Дирекција Лазаревац решење о изв.радова 04.11.2015. 351-306/2015
187 Ненад Вучић грађ.дозвола 04.11.2015. 351-295/2015
188 Слободанка Јевтић решење о изв.радова 04.11.2015. 351-307/2015
189 Љубинка Лукић Лок.услови 28.10.2015. 350-264/2015
190 Град Београд грађ.дозвола 10.11.2015. 351-314/2015
191 Горан Ђорђевић Лок.услови 12.11.2015. 350-459/2015
192 ЈПКП Лазаревац Лок.услови 13.11.2015. 350-352/2015
193 ЈПКП Лазаревац Лок.услови 13.11.2015. 350-402/2015
194 Владан Рајковић решење о изв.радова 10.11.2015. 351-273/2015
195 Предраг Пајић Лок.услови 12.11.2015. 350-417/2015
196 Љубинка Лукић грађ.дозвола 12.11.2015. 351-313/2015
197 ЦомТакт решење о изв.радова 10.11.2015. 351-315/2015
198 ЈП Топлификација Лок.услови 13.11.2015. 350-396/2015
199 ЈПКП Лазаревац Лок.услови 17.11.2015. 350-351/2015
200 Илија Радановић Лок.услови 23.11.2015. 350-384/2015
201 ЈПКП Лазаревац Лок.услови 17.11.2015. 350-421/2015
201 ЈПКП Лазаревац Лок.услови 17.11.2015. 350-423/2015
202 Јефта Николић Решење о изв.радова 24.11.2015. 351-316/2015
203 Драган Спасојевић Грађ. дозвола 24.11.2015. 351-317/2015
204 Милица Петровић Употр.дозвола 17.11.2015. 351-320/2015
205 Верица Илић Употр.дозвола 16.11.2015. 351-322/2015
206 ЕД Лазаревац решење о изв.радова 20.11.2015. 351-325/2015
207 Милутин Смиљковић Грађ. дозвола 19.11.2015. 351-326/2015
208 ЈП Топлификација Лазаревац Лок. услови 03.12.2015. 350-379/2015
209 Дејан Петровић Лок. услови 03.12.2015. 350-435/2015
210 Милица Николић Грађ. дозвола 03.12.2015. 351-321/2015
211 Слободан Јанковић Измена решења 03.12.2015. 351-68/2015
212 ЈКП БГ водовод и канализација Допунско решење 10.12.2015. 351-314/2015
213 Николић Војислав, Марија Бранковић, Радојица Марковић решење по чл.145 10.12.2015. 351-318/2015
214 Владан Госпавић Употребна дозвола 10.12.2015. 351-323/2015
215 ЈПКП Лазаревац Грађ. дозвола решење 10.12.2015. 351-337/2015
216 Миломир Јовановић Упот. дозвола решење 28.12.2015. 351-355/2015
217 Велимир Мандић Упот. дозвола решење 28.12.2015. 351-278/2015
218 ГП Златибор градња Упот. дозвола решење 28.12.2015. 351-357/2015
219 Горан Ђорђевић Локац.услови 28.12.2015. 350-486/2015
220 Слободан Пауновић Грађ. дозвола решење 28.12.2015. 351-335/2015
221 ГП Златибор градња Упот. дозвола закључак 28.12.2015. 351-334/2015
222 ЈП Топлификација Локац. услови 28.12.2015. 351-505/2015
223 Фамили Ђуровић Извођење радова решење 28.12.2015. 351-367/2015
224 ЈПКП Лазаревац Локац.услови 28.12.2015. 350-481/2015
225 ЈПКП Лазаревац Локац.услови 28.12.2015. 350-491/2015
226 Рада Инђић Решење 28.12.2015. 351-352/2015
227 ЈПКП Лазаревац Локац.услови 31.12.2015. 350-508/2015
228 ЈПКП Лазаревац Локац.услови 31.12.2015. 350-509/2015
229 Војислав Марковић Грађ. дозвола решење 04.01.2016. 351-373/2015
230 Војислав Николић, Марија Бранковић, Радојица Марковић Упот. дозвола решење 11.01.2016. 351-440/2015
231 ЈП Топлификација Грађ. дозвола 11.01.2016. 351-451/2015
232 Дирекција Грађ. дозвола закључак 11.01.2016. 351-434/2015
233 Колубара универзал Упот. дозвола решење 04.01.2016. 351-379/2015
234 ДЗ Др. Ђорђе Ковачевић Решење о извођењу радова 13.01.2016. 351-427/2015
235 Чедомир Ђаковић Упот. дозвола закључак 13.01.2016. 351-446/2015
236 ЈП Топлификација Грађ. дозвола 11.01.2016. 351-450/2015
237 Драган Илић Упот. дозвола - закључак 21.01.2016. 351-447/2015
238 Радосав Чворовић Решење о изв. радова 21.01.2016. 351-294/2015
239 Бојан Перовић Локац.услови 28.01.2016. 350-535/2015
240 Бојан Перовић Локац.услови 28.01.2016. 350-534/2015