Питајте председника

Вести
15 September 2023

Акција „Прикључи се“ данас започела и на територији ГО Лазаревац

У складу са допунама Закона о озакоњењу и Уредбом Владе РС од данас 15. септембра почиње да тече рок у коме грађани могу подносити захтеве за привремено прикључење стамбених објеката на електроенергетску мрежу, водовод, канализацију, систем даљинског грејања. Могућност за подношење захтева је отворена до 15. октобра.

О овој активности са којом се започело и на тероторији наше општине данас је говорио и председник ГО Лазаревац Бојан Стевић.

„Суштина целе ствари је у томе да се омогући грађанима који су градили или куповали станове изграђене супротно закону, а тиме решавали своје стамбене потребе, да се привремено прикључе на електричну енергију, водовод и канализацију и гасну инфраструктуру“, казао је Стевић и додао се овде ради у основи о хуманим разлозима и о остваривању људских права, права на становање у складу са стандардима.

„Важно је напоменити да се овим не решава питање легализације објекта и да ово право не могу да остваре инвеститори, односно власници објеката других намена и инвеститори стамбених објеката, односно они који су градили за продају на тржишту“, казао је председник ГО Лазаревац.

Стевић је нагласио да је поступак за остваривање права такав да се за објекте на подручју ГО Лазаревац захтев подноси Управи ГО Лазаревац, која по испитивању да ли поднети захтев испуњава све правне услове за привремено прикључење захтев доставља ЈПКП Лазаревац, ЈП Топлификација или Електродистрибуцији Огранак Лазаревац, у зависности на који прикључак се захтев односи. Након тога јавна предузећа обавештавају грађане и Управу о техничким могућностима прикључења.

„Ми смо као општина предузели све мере да се грађанима омогући ефикасно вођење поступка и у ту сврху је оформљен посебан шалтер у Услужном центру Управе и успостављена сарадња са јавним предузећима, а и на сајту ГО Лазаревац је дато прецизно упутство о самом поступку“, закључио је Стевић и позвао грађане који имају ову врсту проблема да поднесу захтеве за привремено прикључење стамбених објеката у предвиђњном року, а најкасније до 15. октобра.