Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Урбанизам - обрасци

 

  1. Захтев за уклањање објеката у пдф формату
  2. Захтев за информацију о локацији (чл. 53. ЗПИ) у пдф формату
  3. Захтев за издавање увереља о спецификацији у пдф формату
  4. Захтев за издавање уверења о времену градње у пдф формату
  5. Захтев за потврду пројекта препарцелације, одн. парцелације у пдф формату
  6. Уверење о границама ГУП-а у пдф формату