Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Обавештења

Предавања из области пољопривреде у фебруару

Предавања ће одржати 14.02.2017 у 15 часова у великој сали ГО Лазаревац, на ком ће присуствовати предавачи из следећих семенских кућа:

- Земун Поље

- Нови Сад

- АС- Хибриди

Из компаније Агромаркет један предавач из области заштите биља.

ПССС Младеновац-заштита и прихрана стрних жита, такође и давање савета путем СМС порука. Из фирме Ердура верде- микробиолошка ђубрива

 

Предавања ће се одржати и 21.02.2017 у 17 часова у великој сали ГО Лазаревац, на ком ће присуствовати прдавачи из семенске куће Пионир, такође организују и кетеринг за све посетиоце.

 

 

 

 

Планирана подстицајна средства за 2017 годину Секретаријат за привреду-Управа за пољопривреду града Београда планира да у складу са програмом додели подстицајна средства у области:

Сточарства и то за:

а) Набавку квалитетних приплодних јуница млечних раса-сименталског говечета

б) Набавку преносне опреме за мужу (музилице)

в) Набавку мешаоне за сточну храну

 

Воћарства и повртарства и то за:

а) Постављање противградних мрежа са и без система за наводњавање

б) Набавка и постављање пластеника са системом за наводњавање

в) Набавка и постављање система за наводњавање

г) Набавка садног материјала

 

 

Пољопривредна механизација и то за :

а) Набавка воћарско-виноградарских трактора

б) Набавка сејалица

в) Набавка тракторских косачица

г) Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

д) Набавка атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина

 

 

Пчеларства и то за :

а) Набавка кошница

б) Набавка врцаљки

в) Набавка топионика за восак

г) Набавка пунилица за амбалажу за мед

д) Набавка приколица за транспорт пчелињих друштава

 

Обука пољопривредника и развој саветодавства – унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и то:

а) Обука за пчеларе

б) Обука за биљну органску производњу

 

 

Сајмови и стручно-едукативна путовања и то:

а) Учешће града Београда на Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду

б) Учешће града Београда на сајму Етно хране и пића у Београду

в) Стручно-едукативно путовање-програм за сточаре Словенија-Аустрија-Немачка

г) Стручно-едукативно путовање-програм за воћаре Словенија-северна Италија

 

Линк за преузимање:

 

assets/upload/2016/opstina/poljoprivreda/dokumenti/Planirana podsticajna sredstva za 2017 godinu.docx