Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Начелник

Начелник управе

 

Телефон:

e-mail:

Заменик Начелника управе

Драгиша Живић, дипл.правник

Телефон: 011 8126 502

e-mail: dzivic@lazarevac.rs