Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Начелник

Начелник управе

Михаило Гајић, магистар права

Телефон: 011 8123 128; 8126 500

e-mail: mgajic@lazarevac.rs

Заменик Начелника управе

Драгиша Живић, дипл.правник

Телефон: 011 8126 502

e-mail: dzivic@lazarevac.rs