Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Органи градске општине Лазаревац

Председник ГО Лазаревац
Бојан Синђелић
тел. 011 8123-191
e-mail: predsednik@lazarevac.rs

Заменик председника ГО Лазаревац
Милоје Живановић
тел. 011 8121-503
e-mail: mzivanovic@lazarevac.rs

Председник Скупштине ГО Лазаревац
Томислав Рикановић
тел. 011 8123-128
e-mail: predsednik.skupstine@lazarevac.rs

Заменик председника Скупштине ГО Лазаревац
Радослав Миловановић
тел. 011 8123-128
e-mail:

Веће ГО Лазаревац
Ненад Бачанац - члан Већа ГО
e-mail: nbacanac@lazarevac.rs
Александар Булатовић - члан Већа ГО
e-mail: abulatovic@lazarevac.rs
Катарина Марковић - члан Већа ГО
e-mail:
Гордана Стевић - члан Већа ГО
e-mail: gstevic@lazarevac.rs
Душан Булатовић - члан Већа ГО
e-mail:
Никола Благојевић - члан Већа ГО
e-mail: nblagojevic@lazarevac.rs
Бранко Кузмановић - члан Већа ГО
e-mail: bkuzmanovic@lazarevac.rs
Мирко Вишњић - члан Већа ГО
e-mail:
Ненад Пауновић - члан Већа ГО
e-mail:
тел. 011 8126-500

Hачелник Управе ГО Лазаревац
Дивна Марковић
тел. 011 8123-128
e-mail: divna.markovic@lazarevac.rs

Заменик начелника Управе ГО Лазаревац
Вељко Михаиловић, дипл.правник
тел. 011 8126-502
e-mail: vmihailovic@lazarevac.rs

Cекретар Скупштине ГО Лазаревац
Небојша Максимовић, дипл.правник
тел. 011 8123-128
e-mail: nmaksimovic@lazarevac.rs

Јавни правобранилац ГО Лазаревац
Тамара Радивојевић, дипл.правник
тел. 011 8123-294
e-mail: tradivojevic@lazarevac.rs

Заменик јавног правобраниоца ГО Лазаревац
Драгиша Живић, дипл.правник
тел.
e-mail: dr.zivic@lazarevac.rs