Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ОВАЦА ,НЕРАСТА,НАЗИМИЦА И КОЗА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА

Рок за подношење пријава је среда, 29. март, 2017. do 15:00

Aжурирано: | Објављен:

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА

Рок за подношење пријава је уторак, 4. април, 2017. do 15:00

Aжурирано: | Објављен:

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПЧЕЛАРСТВА

Рок за подношење пријава је уторак, 4. април, 2017. do 15:00