Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Документи

 

Статут ГО Лазаревац (.pdf)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Органа градске општине (.pdf)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Управе градске општине (.pdf)

Кодекс понашања службеника и намештеника градске општине Лазаревац (.pdf)