Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Састав Већа ГО Лазаревац

Веће градске општине Лазаревац има 11 чланова.

Председник Већа градске општине

Бојан Синђелић, председник градске општине Лазаревац.

Чланови Већа градске општине су:

Милоје Живановић - заменик председника градске општине, који је члан Већа по функцији,

Ненад Бачанац, проф. физичког васпитања из Лазаревца

Александар Булатовић, дипл. инж. саобраћаја из Лазаревца

Катарина Марковић, дипл. економиста из Лазаревца

Гордана Стевић, мастер економиста из Лазаревца

Душан Булатовић, дипл. правник из Лазаревца

Никола Благојевић, машински тех. из Лазаревца

Бранко Кузмановић, дипл. машински инж. из Степојевца

Мирко Вишњић, из Брајковца

Ненад Пауновић, дипл. машински инж. из Великих Црљена

Телефон: 011/8123-128

Секретар Већа

Драгица Стојковић, дипл. правник

Телефон: 011/8120-690

e-mail: dstojkovic@lazarevac.rs