Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Услужни центар

 

Карађорђева 42
11550 Лазаревац
Телефон: 812 38 62

Шалтери        Послови
___________________________________________
1                      Послови пружања информација
___________________________________________
2                      Оператер
___________________________________________
3, 4                  Овера потписа, преписа и рукописа
___________________________________________
5                      Преглед контрола и техничка обрада документације за изградњу објеката

5                      Обједињена процедура
___________________________________________
6                      Административно оперативни послови у комуналној области
___________________________________________
8                      Послови радних књижица и издавање уверења о приходима грађана
___________________________________________