Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Радна тела Већа градске општине Лазаревац

 

I САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1. Миладин Неговановић - председник Савета
2. Томислав Вићентијевић - члан
3. Живота Живковић - члан
4. Милена Станисављевић - члан
5. Милован Стевановић - члан
6. Душан Радосављевић - члан
7. Мирко Вишњић - члан
8. Др Драгана Беловић-Миловановић - члан
9. Миодраг Павловић - члан

II САВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

1. Радиша Маринковић - председник Савета
2. Станислав Васић - члан
3. Владан Радосављевић - члан
4. Дејан Радосављевић - члан
5. Радослав Катић - члан

 

III САВЕТ ЗА МЛАДЕ

1. Милош Филиповић- председник Савета
2. Стефан Андрић - члан
3. Милош Мрдовић - члан
4. Урош Столић - члан
5. Невена Степановић - члан
6. Марина Максимовић - члан
7. Kсенија Ненадовић - члан 

IV САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Немања Ивановић - председник Савета
2. Милош Јевтић - члан
3. Зоран Петронијевић - члан
4. Иван Маринковић - члан
5. Марко Јаковљевић - члан
6. Олгица Васиљевић - члан

V САВЕТ ЗА МИГРАЦИЈЕ

1. Озрен Ђујић - председник Савета
2. Родољуб Божовић - члан
3. Драган Палибрк - члан
4. Данијела Илић - члан
5. Иван Милић - члан
6. Оливера Симић - члан
7. Милорад Ранковић - члан
8. Зоран Гавриловић - члан
9. Зоран Белаћевић - члан

VI САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1. Марко Мијушковић - председник Савета
2. Александра Милић - члан
3. Славица Матејић - члан
4. Сретен Костић - члан
5. Никола Маринковић - члан

 

VII САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

1. Александар Ракић - председник Савета
2. Срђан Раденковић - члан
3. Марко Ранковић - члан
4. Бојан Бјелић - члан
5. Слађан Матијашевић - члан
6. Жељко Живковић - члан
7. Радивоје Урошевић - члан
8. Мирослав Николић - члан
9. Момчило Гајић- члан

VIII САВЕТ ЗА КУЛТУРУ

1. Александар Станковић - председник Савета
2. Драган Васић - члан
3. Раде Матијевић - члан
4. Перо Бјековић - члан
5. Марко Перишић - члан
6. Дејан Миленковић - члан
7. Мирко Ковачевић - члан

IX САВЕТ ЗА СПОРТ

1. Дане Пантелић - председник Савета
2. Предраг Терзић - члан
3. Владимир Драгићевић - члан
4. Мирослав Спасојевић - члан
5. Горан Ђорђевић - члан
6. Миодраг Пиштињат - члан
7. Дејан Булатовић - члан
 

X САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

1. Славиша Живковић - председник Савета
2. Петра Спасић - члан
3. Александар Радосављевић - члан
4. Слободан Филиповић - члан
5. Тамара Шљукић - члан
6. Иван Јаковљевић - члан
7. Никола Михајловић - члан

 

XI САВЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ПРИВРЕДУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

1. Слоба Милановић - председник Савета
2. Миодраг Живојиновић (Баја) - члан
3. Горан Костић - члан
4. Родољуб Ђуровић - члан
5. Мирко Јовановић - члан
6. Радисав Ранковић - члан
7. Бранко Борић - члан
8. Милица Тошанић - члан
9. Марина Савић - члан

 

XII САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. Др Даница Буквић - председник Савета
2. Др Мирјана Недељковић - члан
3. Небојша Булатовић - члан
4. Марија Живковић - члан
5. Катарина Мијатовић - члан
6. Др Верица Гуцуња - члан
7. Др Кхалид Алабаецхи - чланXIII САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

1. Тијана Давидовац - председник Савета
2. Снежана Живановић - члан
3. Слободанка Живановић - члан

XIV САВЕТ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА

1. Милија Милановић - председник Савета
2. Звонко Младеновић - члан
3. Звонко Беловић - члан
4. Миладин Неговановић - члан
5. Славољуб Павловић - члан

 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА

Решењем Већа Градске општине Лазаревац од 15.12.2016. године образована је Жалбена комисија Градске општине Лазаревац. Њен задатак је доношење одлука по жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Комисија је у свом раду  самостална, поступа у складу са правилима струке и професионалне етике и своје одлуке доноси на основу закона, подзаконских прописа и аката о раду Градске општине Лазаревац, а на начин и у поступку који је утврђен Пословником.

У свом саставу има три члана.

1. Милан Караџић, дипл. правник - председник Комисије;
2. Верица Обрадовић, дипл. правник - члан;
3. Катарина Марковић, дипл. правник - члан.

Комисија подноси извештај о свом раду најмање једном годишње Већу Градске општине Лазаревац.

Решење о образовању Жалбене комисије

Пословник о раду Жалбене комисије