Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Oзакоњење објеката

 

  1. Водич за озакоњење објеката у пдф формату

  2. Предлог зона за попис незаконито изграђених објеката у пдф формату