Питајте председника

Вести
28 December 2015

Захвалница за добру сарадњу општине и Регионалног центра Министарства одбране Београд

Начелник Регионалног центра Министарства одбране Београд пуковник Драган Стојчић у присуству начелника Центра МО Обреновац Всл. Радована Вељовића, уручио је председнику градске општине Лазаревац Драгану Алимпијевићу захвалницу за подршку општине Лазаревац општинској канцеларији Центра Министарства одбране за локалну самоуправу.

Канцеларија Центра Министарства одбране је смештена у згради општине Лазаревац, где су и захваљујући подршци општине Лазаревац обезбеђени оптимални услови за рад припадника Министарства одбране.

Центар Министарства одбране Обреновац формиран је за територију ГО Обреновац и ГО Лазаревац са седиштем у Обреновцу и надлежан је за општине Обреновац и Лазаревац. Центар Министарства одбране Обреновац је организациона јединица Регионалног Центра Министарства одбране Београд и обавља послове из делокруга планирања припрема за одбрану  војне, радне и материјалне обавезе.

Начелник Регионалног центра Министарства одбране Београд пуковник Драган Стојчић је приликом доделе захвалнице рекао да је за успешно функционисање Центра неопходна свеобухватна подршка од стране општинских органа у реализацији наведених послова, пре свега председника општине и његових најближих сарадника. У наставку разговора пуковник Стојчић је председника ГО Лазаревац упознао о видовима сарадње које Центар Министарства одбране има са осталим структурама на територији надлежности Центра.

Са Полицијском станицом Лазаревац сарадња се огледа у теренској провери адреса за војне обвезнике и регруте који подлежу увођењу у војну евиденцију. Органи МУП-а редовно обавештавају Центар о променама статуса држављанства код војних обвезника.

Средње школе на територији надлежности достављају спискове својих ученика и током целе године активно учествују у увођењу регрута у војну евиденцију, где канцеларија у Лазаревцу предњачи у односу на друге општине.

Матична служба Лазаревац редовно доставља податке из своје надлежности као што су подаци из евиденције, изводи из Матичне књиге умрлих и друге податке који су неопходни за рад  општинске канцеларије Центра Министарства одбране.

Начелник Регионалног центра Министарства одбране Београд је изразио своје задовољство и чињеницом да  Градска општина Лазаревац и њен председник пружају подршку и другим ресорним министараставима Владе Републике Србије.

Председник градске општине Лазаревац Драган Алимпијевић се захвалио пуковнику Стојчићу на урученој захвалници и истакао своје задовољство чињеницом да подршка коју општина Лазаревац пружа општинској канцеларији Центра Министарства одбране утиче на ефикасанији рад и задовољство припадника Министарства одбране, а самим тим  побољшава и ниво услуге грађанима општине Лазаревац који наведена канцеларија пружа по више основа у регулисању њихових права и обавезе.