Питајте председника

Одељење за комуналне и стамбене послове - обрасци захтева

 

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ГОЛ-РП-04-001-02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОНОВНОГ ПОСТАВЉАЊА ИСТОВЕТНЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

ГОЛ-РП-04-001-01 ЗАХТЕВ  ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  РАДИ ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА - НОВА БАШТА

ГОЛ-РП-04-002-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД И РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ ИСПРЕД МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА

ГОЛ-РП-04-003-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ

ГОЛ-РП-04-006-01 ЗАХТЕВ ЗА СЕЧУ СТАБАЛА

ГОЛ-РП-04-008-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ДО 2м2 (РЕКЛАМЕ, СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ ИЛИ ДРУГОГ СРЕДСТВА)

ГОЛ-РП-04-009-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

ГОЛ-РП-04-011-01 ЗАХТЕВ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА

ГОЛ-РП-04-014-01 ЗАХТЕВ ЗА ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА И ОБЕЛЕЖЈА ГРОБНИХ МЕСТА

ГОЛ-РП-04-13.1 ЗАХТЕВ ЗА ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНА ИЛИ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ