Питајте председника

Одељење за заштиту животне средине, спорт и омладину - обрасци захтева

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

ГОЛ-РП-04-018.1 ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОПИСАНИ ОБРАЗАЦ

ГОЛ-РП-04-019.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - ПРИЛОГ 2

ГОЛ-РП-04-022.1 ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-024.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-025.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРИЛОГ 2

ГОЛ-РП-04-026.1 ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-027.1 САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-023.1 ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ПРИЛОГ 1