Питајте председника

Позив за финансирање пројеката НВО из области безбедности саобраћајаСавет за безбедност саобраћаја на путевима Већа ГО Лазаревац упућује

02/08/2017 - Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја у 2017. години

02/08/2017 - Упутство о условима за подношење пријава

02/08/2017 - Пријавни формулар за доделу средстава за финансирање пројеката

02/08/2017 - Табела 1 - наративни предлог буџета пројекта

02/08/2017 - Табела 2 - преглед предлога буџета пројекта по ставкама

02/24/2017 - Бодовна листа по јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја у 2017. години

02/27/2017 - Предлог одлуке о избору пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација у области безбедности саобраћаја у 2017. години

02/28/2017 - Одлука о избору пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката саобраћаја невладиних организација у области безбедности саобраћаја у 2017. години