Питајте председника

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАКНа основу чл. 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“  бр. 104/09 и 99/11), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/12)  и Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштинe града Београда („Сл. гласник РС“, бр. 04/18), који ће се одржати 04. марта 2018. године, Управа градске општине Лазаревац, објављује                                                    

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештавају се грађани са подручја Градске општине Лазаревац који имају бирачко право да до закључења бирачког списка 16.02.2018. године, до 24,00 часа могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана одржавања избора, односно до 28.02.2018. године у 24,00 часа за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.      

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид, упис, брисање, измене, допуне или исправке бирачког списка вршиће се сваког радног дана у времену од 7,00 часова до 20,00 часова, а суботом и недељом од 10,00 до 14,00 часова у просторијама Градске општине Лазаревац, ул. Карађорђева бр.42, II спрат, канцеларија бр.37 (са собом понети личну карту).

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и позивом на број телефона 011/8123-278, kао и електронским путем на званичној интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal уношењем јединственог матичног броја грађана.

Препоручује се да сви бирачи који до 04.03.2018. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Лазаревац.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
III-01
Број: 208-2/2018 од 16.01.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Дивна Марковић