Питајте председника

Конкурс за финансирање/суфинасирање пројекта удружења са територије ГО Лазаревац ради унапређења положаја националних мањина02/13/2017 - Конкурс за финансирање/суфинасирање пројекта удружења са територије градске општине Лазаревац ради унапређења положаја националних мањина у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисање културе и традиције националних мањина за 2017.годину

02/17/2017 Извештај о реализацији пројекта

02/17/2017 Образац предлога пројекта

03/08/2017 - Коначна ранг листа за финансирање/суфинасирање пројекта удружења са територије градске општине Лазаревац ради унапређења положаја националних мањина у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисање културе и традиције националних мањина за 2017.годину