Питајте председника

Конкурс за финансирање развоја и унапређења повртарстваКомисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области пољопривреде, Савета за пољопривреду градске општине Лазаревац, на основу Одлуке II број: 06-31.2/2017 од 01.02.2017. године, расписује

02/02/2017 - Конкурс за финансирање развоја и унапређења повртарства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2017. години