Питајте председника

Конкурс за финансирање едукације, израде пројеката везаних за пољопривредуКомисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области пољопривреде, Савета за пољопривреду градске општине Лазаревац, на основу Одлуке II број: 06-31.3/2017 од 01.02.2017. године, расписује

02/02/2017 - Конкурс за финансирање едукације, израде пројеката везаних за пољопривреду (израда десетогодишње стратегије развоја пољопривреде градске општине Лазаревац) по програму расподеле средстава из буџета намењених за унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2017. години