Питајте председника

Јавни позив са суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања01/19/2017 - Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2017. години

01/19/2017 - Образац - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

01/19/2017 - Образац - Финансијски део Извештаја

01/19/2017 - Образац - Наративни и финансијски Извештај

01/19/2017 - Образац - Буџет пројекта

02/13/2017 - Решење Комисије за разматрање и оцену пристиглих пријава на јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета ГО Лазаревац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

02/28/2017 - Решење о расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2017. години