Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове - обрасци захтева

 

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

QMS-RP-04-001-02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОНОВНОГ ПОСТАВЉАЊА ИСТОВЕТНЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

QMS-RP-04-001-01 ЗАХТЕВ  ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  РАДИ ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА - НОВА БАШТА

QMS-RP-04-002-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД И РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ

QMS-RP-04-003-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ

QMS-RP-04-006-01 ЗАХТЕВ ЗА СЕЧУ СТАБАЛА

QMS-RP-04-008-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМЕ, СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ И ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ -  ДО 2м2

QMS-RP-04-009-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

QMS-RP-04-011-01 ЗАХТЕВ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА

QMS-RP-04-014-01 ЗАХТЕВ ЗА ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

ЗАХТЕВ ЗА ИСЕЉЕЊЕ