Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове - обрасци захтева

 

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ГОЛ-РП-04-001-02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОНОВНОГ ПОСТАВЉАЊА ИСТОВЕТНЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

ГОЛ-РП-04-001-01 ЗАХТЕВ  ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  РАДИ ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА - НОВА БАШТА

ГОЛ-РП-04-002-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД И РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ

ГОЛ-РП-04-003-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ

ГОЛ-РП-04-006-01 ЗАХТЕВ ЗА СЕЧУ СТАБАЛА

ГОЛ-РП-04-008-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМЕ, СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ И ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ -  ДО 2м2

ГОЛ-РП-04-009-01 ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

ГОЛ-РП-04-011-01 ЗАХТЕВ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА

ГОЛ-РП-04-014-01 ЗАХТЕВ ЗА ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

ГОЛ-РП-04-018.1 ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОПИСАНИ ОБРАЗАЦ

ГОЛ-РП-04-019.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - ПРИЛОГ 2

ГОЛ-РП-04-022.1 ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-024.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-025.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРИЛОГ 2

ГОЛ-РП-04-026.1 ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-027.1 САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ГОЛ-РП-04-023.1 ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ПРИЛОГ 1

ГОЛ-РП-04-13.1 ЗАХТЕВ ЗА ИСЕЉЕЊЕ