Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за управу - обрасци захтева

 

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

QMS-RP-01-009.01  ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА

QMS-RP-01-010.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РВИ И МВИ И ЦИР

QMS-RP-01-011.01  ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА

QMS-RP-01-012.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ

QMS-RP-01-012.02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАK

QMS-RP-01-012.03 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

QMS-RP-01-013.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА

QMS-RP-01-014.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

QMS-RP-01-015.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

QMS-RP-01-015.02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД

QMS-RP-01-016.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

QMS-RP-01-016.02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

QMS-RP-01-016.02 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ГРУПИ ИНВАЛИДИТЕТА

QMS-RP-01-017.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО ПАЛОМ БОРЦУ

QMS-RP-01-017.03 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО УМРЛОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ

QMS-RP-01-39.1 ЗАХТЕВ ЗА УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ И ДОПУНУ БИРАЧКОГ СПИСКА

QMS-RP-01-40.1 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК

QMS-RP-01-41.1 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О БИРАЧКОМ ПРАВУ