Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Председник скупштине ГО Лазаревац

Председник Скупштине градске општине Лазаревац

Томислав Рикановић, апсолвент Шумарског факултета

Телефон: 011 8123 128

e-mail: predsednik.skupstine@lazarevac.rs


Заменик Председника Скупштине градске општине Лазаревац

Радослав Миловановић

Телефон: 011 8123 128

e-mail: