Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одборничке групе Скупштине ГО Лазаревац

У Скупштини градске општине Лазаревац образовано је -- одборничке групе: