Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Пољопривреда

Општина Лазаревац се налази у подручју, које обилује земљишним пољопривредним ресурсима. Пољопривредно земљиште Лазаревца чини 0,45% укупног пољопривредног земљишта Србије. Са 215,414 hа искоришћеног пољопривредног земљишта, Београдска област је са 4,23% удела, међу водећим у Србији. Општина Лазаревац, са нешто преко 23 хиљаде hа заузима четврто место међу београдским општинама и учествује са са 10,7% у укупном искоришћеном пољопривредном земљишту у Београду. Од укупне површине општине, преко 60% чини пољопривредна површина, са врло повољном сетвеном структуром. Регистрованих пољопривредних газдинстава има око 1700, а укупан број је око 5000. 

Највећи тренд раста у општини у односу на Србију бележи кукуруз, чија производња расте чак 35% брже од просека у држави. Исто тако, бржи тренд раста у односу на Србију, Лазаревац бележи и у производњи воћа, пре свега шљива. Посебан значај за Лазаревац има производња меда. Сви трендови у производњи меда су позитивни. Пројекат "Пчеларски центар-Качерски мед " успоставља везу између производа "Качерски мед"  и територије заштићене елаборатом о географском пореклу. Пројектом се стварају услови да се пружи шанса пчеларима са ове територије да кроз интерну контролу квалитета, канале маркетинга и сертификацију производње, тржишту понуде производ који се пласира на основу додате вредности и квалитета и да за то остваре вишу цену.

 


Актуелна дешавања

ГО Лазаревац на сајму етно хране и пића

Објављен:

ГО Лазаревац на сајму етно хране и пића

Секретаријат за привреду града…

8. фестивал српских вина у Лазаревцу

Објављен:

8. фестивал српских вина у Лазаревцу

Преко 3.000 посетилаца и највећи…

Објављен:

"Дан пчеларства Колубара 2016"

Традиционална…