Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

За неуређену обалу поред некатегорисаног пута казне за власника парцеле

Објављено:

Представници Градске општине Лазаревац одржали су данас конференцију за медије на којој су апеловали на власнике парцела да своја имања одржавају и чисте шибље поред некатегорисаних путева. Одлука Скупштине Градске општине Лазаревац о заштити и одржавању  некатегорисаних путева ступила је на снагу 26. јуна прошле године, и њоме  се обавезују власници парцела поред некатегорисаних путева да своје имања уређују, док је чишћење некатегорисаних путева обавеза ЈП за изградњу Лазаревца. Да би одлука имала пуни смисао прописане су и казнене одредбе за све оне који не буду поштовали ову законску регулативу.

Овом Одлуком јасно су дефинисане и обавезе власника односно корисника земљишта уз некатегорисане путеве. Треба напоменути да ће контролу над поштовањем одредаба ове Одлуке вршити Одељење за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац, које ће како је предвиђено овом Одлуком имати могућност изрицања новчаних казни за све оне који је не буду поштовали.

“Овај пут не апелујемо него упозоравамо грађане да ће инспекција без упозорења обилазити месне заједнице и одмах изрицати казну због непоштовања одлуке”, рекао је Ненад Бачанац, члан Већа.

Начелник Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац Мирослав Милосављевић искористио је ову прилику да позове све власнике парцела поред некатегорисаних путева да уреде обале и канале, након чега ће комунални инспектори започети са оштром применом казнених одредби ове одлуке.

“За све оне који непоштују одредбе ове Одлуке предвиђене казнене одредбе. И то за физичко лице предвиђен је прекршајни налог у износу 10.000 динара, за предузетнике у износу од 20.000 динара и износ 50.000 динара за правна лица”, рекао је Милосављевић.

На територији Градске општине Лазаревац има преко 60 км некатегорисаних путева.

“Комунлана инспекција једном месечно ће након изласка на терен извештај подносити Већу Градске општине Лазаревац, како би утврдили да ли инспекција свој посао обавља у складу са законом и да ли власници испуњавају своје обавезе”, рекао је Александар Булатовић, члан Већа.

Комунална инспекција до сада је на терен излазила на позив грађана или председника месних заједница. Од  сада ће се контрола вршити свакодневно, а већ у петак комунални инспектори обићи ће Велике Црљене, Дудовицу, Чибутковицу, Барзиловицу, Жупањац и Брајковац.