Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

За неуређену обалу или канал поред некатегорисаног пута казне за власника парцеле

Објављено:

Ступање на снагу Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју ГО Лазаревац била је тема данас одржане конференције за медије на којој је поред председника ГО Лазаревац Бојана Синђелића говорио и начелник Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац Мирослав Милосављевић.

Овом одлуком коју је донела Скупштина градске општине Лазаревац, а која је на снагу ступила крајем јуна ове године као управљач свих некатегорисаних путева дефинисана је градска општина Лазаревац, док ће послове изградње, реконструкције и одржавања некатегорисаних путева обављати ЈП за изградњу Лазаревца. Овом одлуком јасно су дефинисане и обавезе власника односно корисника земљишта уз некатегорисане путеве. Треба напоменути да ће контролу над поштовањем одредаба ове одлуке вршити Одељење за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац, које ће како је предвиђено овом Одлуком имати могућност изрицања новчаних казни за све оне који је не буду поштовали.

Председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић је нагласио да је основни циљ доношења ове одлуке уређена инфраструктура на територији општине, али и подизање свести свих грађана који имају земљиште уз некатегорисане путеве да морају уредити обале и канале како би се саобраћај одвијао несметано.

„Наш циљ је да у 2017. и 2018. године уредимо и асфалтирамо све некатегорисане путеве на територији наше општине и да на тај начин створимо сличне услове за живот свих грађана без обзира да ли живе у центру Лазаревца или у некој од сеоских средина“, нагласио је Синђелић.

„Наш град треба да буде пример по уређењу путне инфраструктуре свим срединама, али за тако нешто нам је потребна већа свест грађана“, рекао је Синђелић и позвао грађане да комуналној инспекцији пријаве све проблеме који се односе на уређење некатегорисаних путева.   

Начелник Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац искористио је ову прилику да позове све власнике парцела поред некатегорисаних путева да у наредних месец дана уреде обале и канале, након чега ће комунални инспектори започети са оштром применом казнених одредби ове одлуке.

„Дужност  власника односно корисника земљишта које се граничи са некатегорисаним путем у складу са донетом одлуком је да уклања шибље и растиње, као и гране са стабала које су над коловозом некатегорисаних путева, уредно одржава путне канале за одвод површинских вода и изради пропусте на улазима у своје парцеле“, рекао је Милосављевић и додао да ће комунални инспектори изласком на терен контролисати поштовање ове Одлуке.

Милосављевић је нагласио да су за све оне који непоштују одредбе ове одлуке предвиђене казнене одредбе. И то за физичко лице предвиђен је прекршајни налог у износу 10.000 динара, за предузетнике у износу од 20.000 динара и износ 50.000 динара за правна лица.

Треба нагласити да су казненим одредбама ове Одлуке предвиђене казне и за правно лице коме су поверени послови одржавања некатегорисаних путева у износу од 80.000 динара, односно 20.000 динара за одговорно лице у правном лицу коме је поверено одржавање.

Милосављевић је нагласио да велику помоћ у спровођењу ове Одлуке очекује и од председника и чланова Савета месних заједница, али и самих грађана који проблеме на некатегорисаним путевима комуналној инспекцији могу пријавити посредством Писарнице Управе ГО Лазаревац.