Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Позив привредним субјектима са територије ГО Лазаревац за учешће у процедурама набавке за реализацију Пројекта Помоћ Европске уније у поплављеним подручјима Србије

Објављено:

У оквиру програма „Помоћ Европске уније поплављеним подручјима у Србији“ немачка организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. започиње реализацију активности у шест од укупно 24 града и општине: Косјерићу, Краљеву, Лазаревцу, Свилајнцу, Трстенику и Варварину.

Help ће реализовати компоненте изградње и/или поправке стамбених јединица у комбинацији са доходовним активностима, односно подршком обнављању микро и малих бизниса са фокусом на пољопривредна домаћинства. Пројектом ће бити подржано најмање 135 социјално најугроженијих домаћинстава чије су куће потпуно или делимично уништене у поплавама, путем донације 120 сетова грађевинског материјала и радова (70 у Свилајнцу, 30 у Лазаревцу, 10 у Краљеву, 5 у Трстенику и 5 у Варварину), 15 монтажних кућа, набавке намештаја и кућних уређаја за 135 корисника, као и кроз помоћ у опреми за 108 микро и малих бизниса.

Заинтересовани привредни субјекти са територије ГО Лазаревац за учешће у преговарачком поступку за горе поменуте набавке потребно је да, најкасније до среде 20.08.2014. до 14.00, доставе Писмо о намерама са пратећом документацијом, лично или поштом, на следећу адресу: Help Београд, Учитељска 52, 11000 Београд (Звездара).

Листа докумената коју треба  поднети Help-u се налази на сајту, www.help-serbia.org.rs.