Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Обавештење о увиду у бирачки списак - парламент

Објављено:

На основу члана 25. Закона о избору Народних посланика („Сл. гласник РС“ бр.35/00, 57/03,72/03, 18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 25/11 и 36/11), члана 14. 15. и 16. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ 104/09 и 99/11) и Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС“ 15/2012), а поводом Одлуке о расписивању избора за Народне посланике Народне Скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ 21/2016), објављује се

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Обавештавају се грађани - бирачи са подручја Градске општине Лазаревац да могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана у времену од 7,00 часова до 15,00 часова у просторијама Градске општине Лазаревац, ул. Карађорђева бр.42, II спрат, канцеларија бр.37(са собом понети личну карту) или позивом на број телефона 011/8123-278, kао и на интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене. Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани. Препоручује се да сви бирачи који до 24.04.2016. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Лазаревац. Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка 08.04.2016.године у 24 часа, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује бирачки списак. Дан после расписивања избора за народне посланике па до 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка - најкасније до 02.04.2016. године у 24 часа, грађани могу поднети захтев општинској управи да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи. У истом року бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларних представништва Републике Србије поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.
Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ

ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК.