Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка услуге репрезентације - ресторана

03/09/2017 - Позив за подношење понуда за набавку услуге репрезентације - ресторана ЈНМВ 4/2017

03/09/2017 - Преузмите конкурсну документацију

03/14/2017 - Измена број 1 - Измена конкурсне документације

03/14/2017 - Преузмите измењену конкурсну документацију

03/14/2017 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03/23/2017 - Олдука о додели уговора за набавку услуге репрезентације - ресторана