Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка услуге мобилне телефоније

09/11/2017 - Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности "Услуге мобилне телефоније" 13/2017

09/11/2017 - Преузмите конкурсну документацију

09/14/2017 - Одговори на постављена питања

09/14/2017 - Измена и допуна конкурсне документације

09/14/2017 - Преузмите конкурсну документацију

09/14/2017 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09/14/2017 - Измена конкурсне документације

09/14/2017 - Преузмите конкурсну документацију

09/19/2017 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09/19/2017 - Преузмите конкурсну документацију

09/29/2017 - Одлука о додели уговора

12/28/2017 - Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавне набавке

01/15/2018 - Одлука о додели уговора

02/07/2018 - Обавештење о закљученом уговору