Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења

05/19/2017 - Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 7/2017 за набавку услуга физичко техничког обезбеђења

05/19/2017 - Преузмите конкурсну документацију

05/19/2017 - ИЗМЕНА БР.1 - Измена и допуна конкурсне документације

05/23/2017 - Одговори на постављена питања

05/23/2017 - ИЗМЕНА БР.2 - Измена и допуна конкурсне документације

05/23/2017 - Измењена конкурсна документација

05/23/2017 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05/24/2017 - Одговори на постављена питања

06/09/2017 - Одлука о додели уговора

06/26/2017 - Обавештење о закљученом уговору