Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења у 2018 години

05/18/2018 - Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 18/2018 - Набавка услуга физичко техничког обезбеђења

05/18/2018 - Преузмите конкурсну документацију

05/22/2018 - Одговори на постављена питања

05/22/2018 - Измена и допуна конкурсне документације

05/23/2018 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06/08/2018 - Одлука о додели уговора

06/26/2018 - Обавештење о закљученом уговору