Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате у 2017. години

03/10/2017 - Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 6/2017 тонера за штампаче и фотокопир апарате

03/10/2017 - Преузмите конкурсну документацију

03/13/2017 - Одговор број 1 - Додатне информације и појашњење конкурсне документације

03/13/2017 - Измена број 1 - Измена и допуна конкурсне документације

03/13/2017 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03/16/2017 - Одговор број 2 - Додатне информације и појашњење конкурсне документације

03/16/2017 - Измена број 2 - Измена и допуна конкурсне документације

03/16/2017 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03/20/2017 - Одговор број 3 - Додатне информације и појашњење конкурсне документације

04/03/2017 - Одлука о додели уговора - набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

04/19/2017 - Обавештење о закљученом уговору